Stedenbouwkundige verordening ter verbetering van de woonkwaliteit

In  2012  werd een stedenbouwkundige verordening goedgekeurd door de gemeenteraden van Vosselaar, Beerse en Oud-Turnhout. Deze legt minimumnormen vast om de kwaliteit van nieuwbouwwoningen en verbouwingen te garanderen.

Enkele voorbeelden zijn:

   • minimale oppervlaktes voor bepaalde kamers
   • voldoende daglicht en mogelijkheid voor verluchting.
   • minimale oppervlakte voor studio’s
   • minimale oppervlakte voor een verplichte buitenruimte
   • fietsenstallingen voor appartementen, studio’s en lofts
   • autostandplaatsen bij meergezinswoningen

Met onderstaande aanstiplijsten kan een bouwheer nagaan of hij voldoet aan de stedenbouwkundige verordening. Wie een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt, moet dit formulier verplicht bij zijn aanvraag voegen. Er zijn afzonderlijke aanstiplijsten voor ééngezins- en meergezinswoningen.

Praktisch

Ruimtelijke ordening

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout

tel.+32 (0)14 46 22 63
fax+32 (0)14 46 22 22
ruimtelijkeordening@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur