Werkingssubsidies en erkenningsvoorwaarden

Elke erkende vereniging krijgt een aanvraagformulier toegestuurd (de aanvraag tot erkenning vindt u ook in dit formulier). Op basis van een puntensysteem wordt het beschikbare subsidiebedrag verdeeld. Punten worden verdiend door activiteiten te organiseren, vorming te volgen, culturele evenementen te bezoeken met de vereniging, enzovoort.

Procedure

De basissubsidie moet NIET apart aangevraagd worden, zij wordt toegekend na erkenning van de vereniging.

Een aanvraag voor een werkingssubsidie moet gebeuren voor 15 september volgend op het werkingsjaar. De vereniging vult het  aanvraagformulier in waarop ze zelf haar puntentotaal bepaalt. Bij het aanvraagformulier voegt de vereniging:

  • een activiteitenverslag
  • alle mogelijke materiaal (o.a. uitnodigingen, affiches, folders, krantenknipsels, tijdschrift, ledenlijst, abonneelijst, …) dat bewijst dat vermelde activiteiten effectief plaatsvonden.