Werkingssubsidies en erkenningsvoorwaarden

Op basis van een puntensysteem wordt het beschikbare subsidiebedrag verdeeld. Punten worden verdiend door activiteiten te organiseren, vorming te volgen, culturele evenementen te bezoeken met de vereniging, ...

Procedure

De basissubsidie moet niet apart aangevraagd worden, zij wordt toegekend na erkenning van de vereniging.

Een aanvraag voor een werkingssubsidie moet gebeuren voor 1 november volgend op het werkingsjaar. De vereniging vult het aanvraagformulier in waarop ze zelf haar puntentotaal bepaalt. Bij het aanvraagformulier voegt de vereniging:

  • een activiteitenverslag
  • alle mogelijke materiaal (o.a. uitnodigingen, affiches, folders, krantenknipsels, tijdschrift, ledenlijst, abonneelijst, …) dat bewijst dat vermelde activiteiten effectief plaatsvonden.