Erkenning, werkings- en projectsubsidies

Alleen erkende verenigingen komen in aanmerking voor de gemeentelijke sportsubsidies. Bijkomende voorwaarde is dat zij aangesloten zijn bij een (door de Vlaamse regering) erkende sportfederatie.

Procedure

De aanvraag voor "sportsubsidies voor erkende sportverenigingen met actieve sportwerking” en de bewijsstukken moeten elk jaar uiterlijk op 31 december ingediend worden bij de sportdienst. Op hetzelfde moment wordt de jaarlijkse erkenning van de vereniging aangevraagd.