Wateroverlast

Wat als je schade hebt geleden?

Geef geleden schade in de eerste plaats door aan je brandverzekeraar.

Als het Rampenfonds de regenval als ramp erkent, kun je een deel van je schade vergoed krijgen via het Rampenfonds. Het gaat enkel om schade die niet door de brandverzekering gedekt wordt. In dat geval moet je wel een volledig schadedossier indienen bij het Rampenfonds.

Wat als je straat vuil geworden is?

De gemeentelijke technische dienst probeert alle getroffen straten zo snel mogelijk proper te maken.

Wat als je gevaarlijke situaties opmerkt?

Alle gevolgen van wateroverlast op openbaar domein kan je melden via deze link.

Wat als je huis overstroomd is geweest?

Omdat de muren en de vloeren veel water hebben opgenomen tijdens de overstroming, is het van groot belang dat je huis zo snel mogelijk opdroogt. De muren worden het best grondig gereinigd met zuiver water waaraan bleekwater is toegevoegd (150 ml bleekwater op 10 liter water).

Om te drogen moet het huis zo goed mogelijk worden verwarmd en geventileerd. Het droogproces zal de groei van schimmel en andere verontreiniging tegengaan.

Wat als je putwater gebruikt als drinkwater?

Het wordt stellig afgeraden om water te drinken afkomstig uit putten die overstroomd zijn geweest. De putten moeten worden schoongemaakt en gedesinfecteerd.  Daarna kan de kwaliteit van het water het beste ook worden gecontroleerd.

Putwater als drinkwater gebruiken is altijd riskanter dan gebruik van het stelselmatig op kwaliteit gecontroleerde leidingwater. Regenwater is ongeschikt als drinkwater.

Wat als je groentetuin overstroomd is geweest?

Bij overstromingen wordt verontreinigd water meegevoerd. Als het water terugtrekt, wordt vervuild slib afgezet op de bodem.

De groenten die bij de overstroming in de moestuin stonden, zijn niet meer geschikt voor consumptie. Ze mogen bovendien niet gecomposteerd worden voor gebruik in de moestuin.

Het slib dat is achtergebleven in de moestuin kan ook later nog voor problemen zorgen. Om te weten of bewoners van getroffen gebieden in de toekomst nog gezonde groenten kunnen telen in hun moestuin, kunnen monsternames en analyses nodig zijn.

Meer info: www.gezonduiteigengrond.be/welk-labo