Waarborg schade openbaar domein

Bij elke nieuwbouw of verbouwing vraagt de gemeente u vóór de aanvang der werken een borg van 200 EUR te betalen. Dit is een waarborg voor eventuele beschadigingen aan het openbaar domein.

Voor de start van de werken kan u contact opnemen met de dienst Mobiliteit om een afspraak te maken.

Procedure

  • Waarborg overmaken op op rekeningnr. IBAN BE97 0910 0010 8749 - BIC GKCC BEBB. 
  • Ambtenaar komt het openbaar terrein inspecteren en maakt een verslag op dat door beide partijen ondertekend wordt. Indien er voor de werken al schade is aan de openbare weg, wordt dat hierin genoteerd.
  • Na de werken is er opnieuw een plaatsbezoek. Indien er geen schade aan de openbare weg wordt vastgesteld en het gebouw minimum 2 maanden is bewoond, wordt de waarborg terugbetaald. 
  • Bij schade moeten de kosten voor herstelling betaald worden.

Prijs

200 EUR

Wetgeving

  • Waarborg bij uitvoering van bouwwerken

Praktisch

Mobiliteit

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 60
mobiliteit@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur