Vuurwerk

In Vlaanderen is vuurwerk afsteken verboden tenzij een burgemeester er uitdrukkelijk de toelating voor geeft.

In Oud-Turnhout geldt al enkele jaren een absoluut verbod om vuurwerk af te steken of om wensballonen op te laten. 

Steek geen vuurwerk af

  • Het is levensgevaarlijk voor jezelf en anderen. Vuurwerk veroorzaakt jaarlijks meer dan 1000 dramatische ongevallen. Je kan zwaargewond raken aan je ogen, gezicht, handen of vingers.
  • ​Het kan brand veroorzaken. Je vuurwerk of wensballon kan op een woning, tuinhuis of brandbaar materiaal landen.
  • Het veroorzaakt dierenleed. Vuurwerk maakt evenveel geluid als een straaljager. En dieren zijn heel gevoelig voor harde geluiden. Ze schrikken en panikeren. Ook mensen kunnen door de luide knallen blijvende gehoorschade oplopen. 
  • Het verhindert hulpdiensten. Telkens als de brandweer of een ambulance moet uitrijden voor vuurwerk, kunnen ze mensen in nood niet helpen.
  • Het is heel ongezond en heel vervuilend. Zeker voor mensen met gevoelige luchtwegen: jonge kinderen, mensen met allergieën of astma. 90 procent van dat fijnstof komt op de bodem en in het riool terecht.

​Om die redenen is het verboden om vuurwerk af te steken of wensballonnen op te laten. Meer info vind je in het Uniform Gemeentelijk Politiereglement (UGP).

Welke straf riskeer je?

Steek je toch vuurwerk af? De ontsteker van het vuurwerk is hoofdelijk verantwoordelijk.

Inbreuken kunnen bestraft worden met een gemeentelijke administratieve geldboete (GAS-boete) die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

Oudjaar

Met oudjaar blijft het vuurwerkverbod van kracht. Ook dan is dit niet toegelaten.

Feest voor iedereen: zonder vuurwerk, veiliger voor iedereen!