Het vuilnisbakkenplan

De juiste vuilnisbak op de juiste plaats

Een gezellige gemeente is een propere gemeente. Vuilnisbakken zijn erg belangrijk in de strijd tegen zwerfvuil. Met de juiste vuilnisbak op de juiste plaats willen we Oud-Turnhout nog netter maken.

Wat?

Openbare vuilnisbakken zijn er alleen voor afval dat op het openbaar domein geproduceerd wordt, bijvoorbeeld wanneer je onderweg iets eet of drinkt. Huishoudelijk afval hoort daar dus niet in thuis en wordt beschouwd als sluikstorten.

De gemeente ontwikkelde een vuilnisbakkenplan: per vuilnisbak worden het type, de plaats, het onderhoud en de vullingsgraad bekeken. Het doel is sluikstort en zwerfvuil in Oud-Turnhout te doen dalen. Een goed werkend vuilnisbakkenplan zorgt immers voor minder zwerfvuil.

Meten is weten

Om tot een realistisch beeld over het dagdagelijks gebruik van alle vuilnisbakken te komen, hebben wij op geregelde tijdstippen metingen uitgevoerd wat vullingsgraad en correct gebruik betreft. Door het gebruik te meten en alles in kaart te brengen, leerden we heel wat over het gebruik van de vuilnisbakken in Oud-Turnhout.

Daarnaast houden we ook rekening met een aantal algemeen geldende principes. In de dorpskernen voorzien we vuilnisbakken op strategische plaatsen. In buitengebied gaan we ervan uit dat het afval mee terug naar huis genomen wordt.

Het resultaat

vuilnisbakkenplan gemeente Oud-Turnhout

Op de meeste plaatsen worden de vuilnisbakken op een correcte wijze gebruikt en zijn aanpassingen momenteel niet nodig. Dit betreft 31 vuilnisbakken.

Daarnaast stelden we echter ook niet-gebruik en zelfs misbruik vast op bepaalde plekken. Daar ondernamen we actie: we haalden de vuilnisbakken op 14 plaatsen weg en verplaatsten 1 vuilnisbak naar een andere locatie. Tijdelijke meldingsbordjes op die locaties maken dit duidelijk.

We volgen het vuilnisbakgebruik overal verder op en sturen bij waar nodig om tot het ‘ideale vuilnisbakkenplan’ voor Oud-Turnhout te komen.

Dankjewel voor jouw medewerking!

Alle beetjes helpen! We vragen dus ook aan jou om nergens zwerfvuil of hondenpoep achter te laten. Wanneer je geen publieke vuilnisbak ziet, neem je je afval mee tot aan een vuilnisbak verderop of naar huis. Gooi geen afval op de grond.

Laat ons met z’n allen de strijd aangaan voor een nette en gezellige gemeente!