Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk is immers de rode draad doorheen het verenigingsleven. Met de nieuwe regelgeving geniet de vrijwilliger een betere wettelijke bescherming.

Praktisch

Verenigingen