Voorlopig rijbewijs M18, M12 en M36 online aanvragen via website Beldrive

Wist je dat je verschillende modellen voorlopig rijbewijs voor categorie B online kan aanvragen?

Naast het voorlopig rijbewijs M18 (na 20 uur rijles en zonder begeleider) kan je ook het voorlopige rijbewijs M36 (met één of twee begeleider(s)) en M12 (bij vervallen M18 en M36 en na 6 uur rijles) online aanvragen. Ook de omwisseling van een M36 naar een M18 of omgekeerd is mogelijk. Een wijziging van begeleider kan nog niet online, dat wordt in een latere fase opgenomen.

Aanvragen

Online aanvragen kan via jouw eID of Itsme via beldrive.apps.mobilit.fgov.be. Wanneer je een nieuw rijbewijs online hebt aangevraagd, kan je het rijbewijs afhalen bij de dienst burgerzaken na afspraak. In tegenstelling tot een fysieke aanvraag moet je na een online aanvraag het rijbewijs betalen bij de afhaling.

Niet digitaal aangelegd? Geen nood, je kan hiervoor ook op afspraak terecht bij de dienst burgerzaken.

Voor de aanvraag van een M36 of een M12 moeten de begeleiders zich eerst registreren, dit gebeurt eveneens via hun eID of itsme via dezelfde link. Begeleiders wiens rijbewijs niet geregistreerd is of wiens rijbewijs buiten omloop staat, krijgen via BelDrive de melding dat ze zich eerst tot hun gemeente moeten wenden. In dat geval is er dus geen online aanvraag mogelijk.

Meer info

website FOD Mobiliteit en Vervoer

Gepubliceerd op dinsdag 19 sep 2023 om 09:00