Vogelgriep in Vlaanderen

Waarschijnlijk is het vogelgriepvirus een constante geworden in de wilde vogelpopulaties in Europa. Het is belangrijk om waakzaam te zijn voor zieke en dode wilde vogels.

Meld vogelsterfte op de gratis influenzalijn

Tref je dode vogels aan, dan meld je die bij de gratis influenzalijn van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) op het nummer 0800 99 777.

Het Agentschap beslist dan of de kadavers moeten ingezameld worden voor onderzoek. De terreineigenaar (of de beheerder, zoals huurders) verwijderen de resterende kadavers.

Verwijder de kadavers

Het verwijderen van vogelkadavers is belangrijk om de virale lading in de natuur te verkleinen voor vogels en andere dieren. Er werden immers ook al zoogdieren besmet door het eten van zieke en dode vogels. Hou huisdieren op afstand van zieke of dode vogels!

Om de besmettingskans van zoogdieren te verkleinen en verdere virusmutatie van vogelgriep bij zoogdieren te voorkomen, is het belangrijk dat vogelkadavers zoveel mogelijk verwijderd worden.

Meer info

www.natuurenbos.be/vogelgriep

Gepubliceerd op dinsdag 28 mrt 2023 om 11:30