Uitbraak vogelgriepvirus in Turnhout - maatregelen in Oud-Turnhout

Op 10 november 2022 werd vogelgriep vastgesteld in een pluimveebedrijf in Turnhout. Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) meldt dat het om een besmettelijke variant van het vogelgriepvirus gaat.

Rond het bedrijf een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km rond het getroffen bedrijf ingesteld. Oud-Turnhout ligt binnen die bewakingszone (paarse zone rond Turnhout op deze kaart).

In de zones zijn bijkomende maatregelen voor professionele en particuliere houders van pluimvee en vogels van toepassing om de verspreiding van het virus te voorkomen.

Welke maatregelen gelden in de bewakingszone?

  • Alle pluimvee, hobbypluimvee en vogels, uitgezonderd loopvogels, moeten worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt (bv. met een net).
  • Het voederen en het drenken van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  • Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waar ook wilde vogels toegang tot hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
  • Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, vogels en broedeieren binnen de bewakingszone zijn verboden. Dat verbod geldt niet voor de doorvoer door de bewakingszone over de hoofdwegen zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.
  • Alle verzamelingen (bv. markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels zijn verboden.

Deze maatregelen gelden voor onbepaalde duur. Voorlopig zijn er geen verdere maatregelen nodig.

Professionele pluimveehouders

Voor professionele pluimveehouders gelden bijkomende maatregelen. Zij worden rechtstreeks op de hoogte gebracht door het FAVV. Je kan de maatregelen ook nalezen op hun website.

Ziektetekens, oversterfte of een productiedaling melden

  • Wie symptomen bij zijn pluimvee of vogels vaststelt, moet een dierenarts raadplegen.
  • Wandelaars die een dode wilde vogel opmerken, worden gevraagd om dit te melden via het gratis nummer 0800 99 777.
  • Professionelen melden ziektetekens, oversterfte of een aanzienlijke productiedaling meteen aan het Voedselagentschap (FAVV) via 050 30 37 10 of info.WVL@favv.be.

Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat het virus ook schadelijk is voor de mens.

Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) benadrukt dat er geen risico is wat betreft de consumptie van pluimveevlees en eieren. Je kan dus zonder problemen de eieren van jouw dieren verder blijven gebruiken.

Annulering vogeltentoonstelling in OC De Djoelen

Door de maatregelen moet Koninklijke Vogelkundige Kring De Liereman & TKS vzw hun vogelshow en fototentoonstelling op zaterdag 3 en zondag 4 december in OC De Djoelen noodgedwongen annuleren.

Meer informatie

FAVV - Vogelgriep (Aviaire influenza): Maatregelen in Belgiƫ (favv-afsca.be)

Contact

FAVV - Lokale controle-eenheden (LCE) (favv-afsca.be)

Gepubliceerd op maandag 14 nov 2022 om 08:49