Verzekeringskwesties

Verzekeringskwesties worden beheerd en opgevolgd door de dienst secretariaat. 

Bij een aangifte is het belangrijk om zoveel mogelijk correcte informatie mee te geven zodat de medewerkers zo snel mogelijk contact kunnen opnemen. Zodra het dossier volledig is, wordt onze verzekeringsmaatschappij ingelicht om het dossier verder af te handelen.

Wie kan een schadeaangifte doen?

Iedereen die schade heeft berokkend aan openbaar domein of iedereen die schade heeft geleden waarbij de gemeente vermoedelijk verantwoordelijk is.

Schade melden

Wil je een schadegeval melden, dan kan je contact opnemen met het gemeentesecretariaat of onderstaand formulier invullen.

Aangifte schadegeval