Verslavingskoepel vzw

Een initiatief tussen vrijwilligers en professionelen

De verslavingskoepel vzw organiseert contactgroepen rond verslaving (allerlei) op verschillende locaties in de Kempen. Ook in Oud-Turnhout is er een contactgroep gestart in september 2022 die ondersteund of begeleid wordt door ervaringsdragers.
Deze “contactgroepen verslaving” bieden een nieuwe alternatieve vorm van zelfhulp, aanvullend op het reeds bestaande hulpaanbod in de Kempen.

De werking is volledig gebaseerd op onze Vlaamse eigenheid en principes rond gelijkwaardigheid in de diverse herstelmethodes of deskundigheid.

Heb of had je te maken met een verslavingsproblematiek? Of ben je in je gezin of directe omgeving (ook hulpverstrekkers) betrokken bij mensen met een verslavingsprobleem? Dan zorgt de contactgroep voor een laagdrempelige en veilige plek om elkaar te kunnen ontmoeten.

De toegang is steeds gratis en vrijblijvend.

Elke eerste en derde vrijdag van de maand in LDC Eigenaard.