Verledding openbare verlichting

In mei 2019 ondertekenden Agoria, Fluvius en de VVSG een intentieverklaring voor de verledding van de openbare verlichting tegen 2030. Alleen al vanuit het oogpunt van energiebesparing is de verledding een belangrijke stap in de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen van de lokale besturen. Ook de Vlaamse regering nam dit als doelstelling op in haar regeerakkoord. De verledding speelt met de vervanging van oude types verlichtingstoestellen ook in op een technologische evolutie, met bijvoorbeeld veel meer mogelijkheden voor openbare verlichting op maat.

Intussen kregen alle Vlaamse gemeenten van Fluvius een voorstel om in te gaan op het aanbod 'Fluvius Openbare Verlichting 2.0'. Daarbij kunnen gemeenten de verlichtingsinfrastructuur inbrengen in de energie-intercommunale. De gemeenteraad heeft op 17 oktober 2019, het voorstel van Fluvius goedgekeurd betreffende de inbreng van de openbare verlichting bij distributienetbeheerder IVEKA, zoals opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur van IVEKA in zitting van 7 mei 2019.

De technische dienst heeft een visieplan 'Openbare verlichting' opgemaakt met betrekking tot de verledding van de openbare verlichting. De realisatie van dit visieplan gebeurt in de komende jaren.