Verkiezingen op zondag 9 juni 2024

In Oud-Turnhout gebeurt het stemmen voortaan op één locatie, namelijk sporthal De Hoogt. Wil je vooraf oefenen met een stemcomputer? Wist je dat we gratis busvervoer voorzien op zondag 9 juni?

Op zondag 9 juni 2024 vinden drie verkiezingen plaats in België. Tijdens deze verkiezingen kiezen we de leden van het Europese Parlement, de volksvertegenwoordigers van de Kamer en de leden van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen. Hier vind je enkele praktische details voor de verkiezingsdag.

Wie kan stemmen?

Alle kiesgerechtigde Belgen hebben stemplicht. De Belgische jongeren van 16 en 17 jaar oud hebben enkel stemplicht voor de Europese verkiezingen.

De niet-Belgen die zich registreerden voor de Europese verkiezingen, zijn ook verplicht te stemmen.

Waar kan je stemmen in Oud-Turnhout?

In Oud-Turnhout worden de verkiezingen niet langer op drie verschillende locaties gehouden, maar slechts op één gemeenschappelijke plaats, namelijk sporthal De Hoogt, De Hoogt 20.

Wat moet je meebrengen naar het stembureau?

  • Belgen brengen hun identiteitskaart mee naar het stembureau, niet-Belgen brengen hun verblijfskaart of het nationaal paspoort mee.
  • Ook je oproepingskaart neem je mee naar het stembureau.

Wanneer ontvang ik mijn oproepingskaart?

Voor alle kiezers worden de oproepingskaarten thuisbezorgd. Ten laatste op 25 mei 2024 zullen de oproepingskaarten verzonden worden per post.

Heb je je oproepingskaart niet ontvangen of ben je deze verloren, maak dan een afspraak op de dienst burgerzaken om een duplicaat te verkrijgen.

Hoe kan ik een volmacht geven om te stemmen?

Bij afwezigheid op de verkiezingsdag kan je als kiezer een volmacht geven aan een andere kiezer. Dit kan om verschillende redenen zijn, zoals ziekte of handicap, professionele reden als werknemer of als zelfstandige, studie, vrijheidsberoving, activiteiten in het kader van godsdienst of overtuiging of een verblijf in het buitenland. De reden van afwezigheid wordt door bijvoorbeeld de arts, de werkgever, de onderwijsinstelling, … aangeduid op het volmachtformulier.

Kiezers die een volmacht geven vanwege hun activiteit als zelfstandige of vanwege een verblijf in het buitenland, moeten hun bewijsstukken ten laatste op vrijdag 7 juni 2024 voorleggen bij de dienst burgerzaken na afspraak. Bewijsstukken voor zelfstandigen zijn bijvoorbeeld een uittreksel uit de Kruispuntbank. Voor verblijf in het buitenland zijn dit bewijzen van boekingen voor vakantieverblijven of vluchten.

Kiezers die op vakantie zijn in het buitenland, maar geen bewijsstukken hiervan kunnen voorleggen, ondertekenen het document ‘verklaring op eer’. Volmachtformulieren en het formulier ‘verklaring op eer’ kan je afhalen op het gemeentehuis of hier downloaden.

De volmachtgever en de volmachtkrijger ondertekenen beiden het volmachtformulier. Let op! Een kiezer kan slechts één volmacht uitoefenen.

Op de verkiezingsdag stemt de volmachtkrijger eerst voor zichzelf in zijn stembureau. Nadien meldt hij zich op het stembureau van de volmachtgever met zijn afgestempelde oproepingskaart, de oproepingskaart van de volmachtgever en het volmachtformulier.

Wat doe ik wanneer ik afwezig ben op de verkiezingsdag en geen volmacht wil geven?

  • Bij afwezigheid op de verkiezingsdag kan je als kiezer je bewijs van afwezigheid, samen met je oproepingskaart, inleveren aan het onthaal op het gemeentehuis.
  • Op de verkiezingsdag kan je de bewijzen ook laten overhandigen aan de voorzitter in je stembureau.

Oefenen met de stemcomputer

Vanaf maandag 13 mei tot en met vrijdag 7 juni kan je oefenen op een stemcomputer in de hal van het gemeentehuis. Je kan langskomen tijdens de openingsuren: elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en op dinsdagavond van 17.30 tot 19.30 uur. Een medewerker kan je helpen als je dat wil.

Transport van rolstoelgebruikers

Op zondag 9 juni kunnen rolstoelgebruikers een beroep doen op aangepast vervoer naar en van het stemlokaal. Hier vind je de contactgegevens per provincie.

Gratis busvervoer

Tijdens de verkiezingsdag op zondag 9 juni zorgen we voor vervoer. Van 9 tot 15 uur rijden gratis pendelbussen op vooraf bepaalde routes: pendelbustrajecten. Zo kan iedereen gemakkelijk ter plaatse geraken.

Uiteraard moedigen wij ook ander duurzaam vervoer aan zoals de fiets of kom te voet.

Extra openingsuren dienst burgerzaken

De dienst burgerzaken is extra open op zondag 9 juni van 8 tot 16 uur. Je kan dan vrij binnenlopen om een duplicaat van je oproepingskaart op te halen.

Ook de aangifte van verlies van je identiteitskaart kan je tijdens deze extra openingsuren melden. Diefstal van je identiteitskaart geef je aan bij de politie.

Maakt mijn stem het verschil?

Twijfel je om te gaan stemmen? Heb je weinig vertrouwen in politiek? Of vind je dat ze onvoldoende rekening houden met jouw overtuiging? Samen zorg je voor verandering, want jouw stem telt echt wel mee en de uitslag bepaalt mee de toekomst. Meer info over waarom stemmen? Die vind je in deze folder.

Meer info

Website Binnenlandse Zaken - Verkiezingen 9 juni 2024

Gepubliceerd op woensdag 24 apr 2024 om 09:40