Verkeer

Protocolakkoord verkeer 

Elke gemeente van Politiezone regio Turnhout moet het "protocolakkoord verkeer" goedkeuren en bekendmaken. In Oud-Turnhout gebeurde dit op 27 augustus 2014 en werd meteen van kracht. 

Art. 23. § 1 van de GAS wet schrijft voor dat het protocolakkoord “verkeer” moet bekendgemaakt worden op de website van de gemeente. Je vindt het document bij 'Downloads'.

Overzicht parkeerverboden, snelheidsbeperkingen, fietsstraten, …

Zie 'Downloads'.

Downloads