Vastgoedinformatie

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet je allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 100 euro per kadastraal perceel. Dit bedrag bestaat uit de gemeentelijke retributie en een platformretributie van 36,50 euro voor de Vlaamse overheid voor de opmaak van het Vastgoedplatform.

Hoe kan je jouw aanvraag doen?

Je bent:

  • notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in jouw eNotariaat
  • vastgoedmakelaar: je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmartof via het Vlaamse webportaal
  • burger of overheidsinstantie: je kan een aanvraag doen via het Vlaamse webportaal

Specifieke dieptevragen of interpretaties kunnen nog steeds gericht worden naar de gemeente (bv. vragen van bodemdeskundigen over de risicogrond in het kader van bodemonderzoek).