Vast bureau

Het vast bureau is het uitvoerend orgaan van het OCMW. Het is bevoegd voor het dagelijks bestuur van het OCMW en het bepalen van het beleid inzake intern gerichte activiteiten van het OCMW. Het vast bureau heeft ook een adviserende functie voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Het vast bureau bestaat uit dezelfde leden als het college van burgemeester en schepenen. Ook hier is de burgemeester de voorzitter.

De zittingen van het vast bureau zijn niet openbaar. De algemeen directeur woont de vergaderingen bij en stelt de notulen op.

Hier vind je de samenstelling van het vast bureau.

Hier vind je de besluiten van het vast bureau.