Vacatures

Gemeente Oud-Turnhout heeft momenteel volgende vacatures:

 

  • deskundige ICT (B1-B3) voltijds / contract onbepaalde duur

  • deskundige natuur en groen (B1-B3) voltijds / contract onbepaalde duur

  • ploegbaas technieken (C1-C3) - voltijds / contract onbepaalde duur

  • medewerker groendienst - specialiteit groenonderhoud (D1-D3) voltijds / contract onbepaalde duur

  • zaalwachters (D1-D3) - deeltijds of voltijds / contract onbepaalde duur

 

Hieronder vind je het takenpakket en de aanwervingsvoorwaarden van elke functie. Bij downloads onderaan vind je de vacatureberichten.

 

deskundige ICT (B1-B3)

focus: specialisatie procesoptimalisatie en softwarebeheer

voltijds - brutomaandsalaris voltijds min. 2611,44 euro voor 0 jaar anciënniteit en 3207,69 euro voor 15 jaar anciënniteit

Takenpakket

Heb jij zin om ICT-projecten van A tot Z te coördineren en ze tot een goed einde te brengen? In onze organisatie zal je een strategische langetermijnvisie rond ICT uitwerken en zelf initiatieven ondernemen om deze in de praktijk te realiseren. We kunnen op jou rekenen om de informaticanoden van de organisatie in kaart te brengen en je kan deze linken aan de organisatiedoelstellingen en maatschappelijke trends in je vakgebied. Je stimuleert de verdere digitalisering van processen en optimaliseert daardoor de werking van de hele organisatie mee. Daarnaast zorg je voor een efficiënt en geïntegreerd beheer van alle verschillende softwaretoepassingen en applicaties die door de verschillende diensten van de organisatie gebruikt worden.

Je zal op de dienst ICT terecht komen in een fijn team waarin je samen met je collega’s verantwoordelijk bent voor de uitwerking van een modern en veilig beheer van het netwerk, servers, firewall, hardware en een sterk informatieveiligheidsbeleid.

Deelnemingsvoorwaarden

Je beschikt minstens over een bachelordiploma.

 

deskundige natuur en groen (B1-B3)

voltijds - brutomaandsalaris voltijds min. 2611,44 euro voor 0 jaar anciënniteit en 3207,69 euro voor 15 jaar anciënniteit

Takenpakket

Stroomt er groen bloed door jouw aderen en ben jij één met de natuur? Dan ben jij misschien de deskundige natuur en groen die wij zoeken!

Als deskundige natuur en groen ben je verantwoordelijk voor het duurzaam beheer van het gemeentelijk groen en ben je de eerste contactpersoon en verantwoordelijke bij de opmaak en opvolging van natuurbeheersplannen, bosbeheer en boscompensatie. Je behandelt en adviseert dossiers omtrent blauw-groene verbindingen, vegetatiewijzigingen, het vellen van bomen, ontbossen en zorgt voor waardebepalingen. Vanuit landschappelijk en ecologisch oogpunt adviseer je gemeentelijke infrastructuurprojecten (wegenwerken, rioleringswerken, …) en studies (beleidsplan ruimte, hemelwaterplan, …).

Bovendien verleen je advies bij (omgevings)vergunningen en projectontwikkeling en volg je groenonderhoud op zowel bij interne als externe partners. Je staat er niet alleen voor want je werkt nauw samen met je collega’s maar ook met externe partners binnen het vakgebied zoals Agentschap Natuur en Bos, RLKGN, Bosgroep Kempen Noord, Natuurpunt, IOK, …

Deelnemingsvoorwaarden

Je beschikt minstens over een bachelordiploma.

 

ploegbaas technieken (C1-C3)

voltijds - brutomaandsalaris voltijds min. 2045,37 euro voor 0 jaar anciënniteit en 2762,39 euro voor 15 jaar anciënniteit

Takenpakket

Zit techniek jou in de vingers? Heb je de skills om een team te coachen en aan te sturen? Tweemaal ‘ja’? Wie weet word jij onze nieuwe ploegbaas technieken!

Als ploegbaas technieken geef je dagelijks leiding aan de dienst technieken en voer je samen met hen zelf opdrachten uit. Je verzorgt een concrete planning en het toezicht op de realisatie ervan.

Aanvragen, bedenkingen en klachten van burgers en collega’s komen bij jou terecht. Op basis daarvan organiseer je de werkzaamheden: je maakt werkschema’s, taakverdelingen en personeelsbezetting op. Zelf kan je ook plannen lezen, analyseren en voorbereiden en tref je voorbereidingen inzake materiaalvoorziening. Algemeen geformuleerde opdrachten vertaal je in gedetailleerde werkinstructies. Je waakt er over dat regels m.b.t. veiligheid en gezondheid gerespecteerd worden. Je maakt met je collega’s van de dienst technieken duidelijke afspraken en spreekt vooraf duidelijke controlenormen af om nodige, tussentijdse acties te kunnen ondernemen. Zelf rapporteer je aan je leidinggevende over de vooruitgang van de werkzaamheden.

Je staat ook in voor het regelen van de nodige administratie (uurroosters en verlofregeling bestellingen, …) en neemt actief deel aan het werkoverleg binnen de technische dienst. Je coördineert het onderhoud en de herstellingen van het patrimonium en voertuigen en formuleert hieromtrent adviezen.

Deelnemingsvoorwaarden

Je beschikt minstens over een diploma hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld.

 

medewerker groendienst - specialiteit groenonderhoud (D1-D3)

voltijds - brutomaandsalaris voltijds min. 2007,64 euro voor 0 jaar anciënniteit en 2422,75 euro voor 15 jaar anciënniteit

Takenpakket

Heb je groene vingers en een goede kennis van planten, bomen en snoeitechnieken? Dan ben jij de persoon die we zoeken! Als medewerker in onze groendienst zorg je samen met je collega’s dagelijks voor de aanleg en het onderhoud van het openbaar groen in Oud-Turnhout (grasvelden, speelpleinen, groenstroken, aanplantingen, bomen en hagen, onkruid verwijderen, …).

Deelnemingsvoorwaarden

  • Je beschikt minstens over een getuigschrift lager secundair onderwijs of gelijkgesteld.
  • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 

zaalwachters (D1-D3)

deeltijds of voltijds - brutomaandsalaris voltijds min. 2007,64 euro voor 0 jaar anciënniteit en 2422,75 euro voor 15 jaar anciënniteit

Takenpakket

Voor het gemeentelijk Sportpark De Hoogt zijn we op zoek naar zaalwachters met een passie voor sport en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Als zaalwachter ben je steeds in beeld en beschikbaar voor de gebruikers van de sportaccommodatie en bewaak je de met hen gemaakte afspraken. Je houdt toezicht over het correct gebruik van de sportaccommodatie en de sportinfrastructuur en informeert bezoekers over het gebruik van de accommodatie. Je volgt reservaties, annuleringen en aanwezigheden op.

Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en opruimen van sportmateriaal en staat ook in voor het onderhouden en schoonmaken van de sportzalen, kleedkamers, toiletten, … Je volgt de staat van het sportmateriaal nauw op en kan kleine herstellingen uitvoeren waar nodig. Je houdt toezicht op het correct functioneren van technische installaties en gaat plichtsbewust om met het afsluiten van de infrastructuur.

Wanneer nodig pas je EHBO en noodprocedures toe. Tot slot fungeer je buiten de kantooruren als eerste aanspreekpunt voor gebruikers van andere vrijetijdsgebouwen. Regelmatig weekend- en avondwerk vormen voor jou geen probleem.

Deelnemingsvoorwaarden

Je beschikt minstens over een getuigschrift lager secundair onderwijs of gelijkgesteld.

 

Wat krijg jij in ruil?

Naast een hecht team van fijne collega’s en een mooi salaris kan je op het volgende rekenen:

  • een contract van onbepaalde duur
  • flexibele werktijden en een gunstige vakantieregeling om tijdig je batterijen terug op te laden
  • maaltijdcheques van 8 euro per dag
  • ecocheques
  • sportieve collega’s kunnen rekenen op een fietsvergoeding van 0,25 euro per km
  • tweede pensioenpijler
  • hospitalisatieverzekering

Voor elk van deze functies wordt ook een wervingsreserve van twee jaar aangelegd.

Interesse?

Stuur je motivatiebrief vergezeld van je cv, diploma en een uittreksel uit het strafregister, uiterlijk op 27 mei 2022 via e-mail naar vacatures@oud-turnhout.be of per post naar de personeelsdienst, Dorp 31, 2360 Oud-Turnhout.

  • Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert.
  • Onvolledige kandidaturen worden niet aanvaard.
  • Je talent is voor ons belangrijker dan je geslacht, afkomst of leeftijd.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coördinator UiTPAS Kempen

Voltijdse betrekking in contractueel dienstverband voor 6 maanden met tewerkstelling in Turnhout

Welzijnszorg Kempen is de welzijnsvereniging van de 27 OCMW’s uit het arrondissement Turnhout.

UiTPAS Kempen is een samenwerkingsverband van de gemeenten Beerse, Hoogstraten, Lille, Oud-Turnhout, Ravels, Turnhout en Vosselaar. Via de UiTPAS, het Vlaamse spaar- en voordelenprogramma voor vrije tijd, maken we het ruime vrijetijdsaanbod in de regio bekend, stemmen we het waar mogelijk op elkaar af en trachten we de deelname aan het aanbod te vergroten.

Voor het bovenlokale luik van UiTPAS Kempen werft Welzijnszorg Kempen een tijdelijke coördinator (vervanging zwangerschap) aan. Als regionaal coördinator UiTPAS Kempen word je dé spilfiguur voor UiTPAS in onze regio, zijnde de bovenstaande 7 gemeenten. Je verbetert de bestaande bovenlokale werking van UiTPAS Kempen samen met de lokale verantwoordelijken en je bent het aanspreekpunt voor onze regio. Mogelijke uitbreidingen volg je van A tot Z op: van toelichtingen voor geïnteresseerde gemeenten tot het opstellen van een projectplanning, begeleiding bij de effectieve uitrol en ondersteuning van de lokale besturen.

Meer info: functiebeschrijving

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Praktisch

Personeelsdienst

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 05
vacatures@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur