Uniform gemeentelijk politieregelement

De 7 gemeenten van de politiezone Regio Turnhout hebben samen een Uniform Gemeentelijk Politiereglement (kortweg UGP) uitgewerkt. Dat vervangt alle aparte politiereglementen die voordien bestonden. Het UGP gaat onder andere over brandveiligheid, evenementen, openbare orde, afvalophaling, markten, kermissen en het gebruik van het openbaar domein.

 

Protocolakkoord verkeer

Elke gemeente van onze politiezone moet het "protocolakkoord verkeer" goedkeuren en bekendmaken. In Oud-Turnhout gebeurde dit op 27 augustus 2014 en werd meteen van kracht.

Art. 23. § 1 van de GAS wet schrijft voor dat het protocolakkoord “verkeer” moet  bekendgemaakt worden op de internetsite van de gemeente. U vindt dat document ook in bijlage.

Praktisch

Secretariaat

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 01
fax+32 (0)14 46 22 00
secretariaat@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur