Uniform gemeentelijk politiereglement (UGP)

De 7 gemeenten van de Politiezone Regio Turnhout hebben samen een Uniform Gemeentelijk Politiereglement (UGP) uitgewerkt. Dit vervangt alle voorgaande aparte politiereglementen.

Het UGP gaat onder andere over brandveiligheid, evenementen, openbare orde, afvalophaling, markten, kermissen en het gebruik van het openbaar domein.