Toegankelijkheidsverklaring

Het gemeentebestuur Oud-Turnhout streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken overeenkomstig het bestuursdecreet d.d. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze verklaring is van toepassing op de website www.oud-turnhout.be.

De website voldoet volledig aan de bepalingen inzake digitale toegankelijkheid zoals voorgeschreven door het bestuursdecreet.

Beperkingen en alternatieven

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde info wordt aangeboden als pdf. Het gemeentebestuur Oud-Turnhout kan op dit moment niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.

Indien je extra informatie over deze documenten wil, dan kan je een mail sturen naar communicatie@oud-turnhout.be.

Feedback

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Meld het ons via mail aan communicatie@oud-turnhout.be. Vermeld daarbij de link naar de webpagina waar je het probleem bent tegengekomen.