Taxivergunningen en Individueel bezoldigd personenvervoer

Je hebt een taxivergunning nodig wanneer je in de gemeente Oud-Turnhout een taxidienst wilt exploiteren. Op basis van het advies van de dienst mobiliteit beslist het college van burgemeester en schepenen over het al dan niet verlenen van de vergunning.

Sinds 1 januari 2020 is er een en ander gewijzigd aan de taxivergunningen: het zogenaamde taxidecreet. Verschillende documenten dienen hiervoor te worden aangevraagd: een taxivergunning, een eventuele machtiging/toelating voor gebruik van de taxiplaatsen en een zogenaamde bestuurderspas. Dat wordt allemaal geregeld via een database van de Vlaamse overheid (Centaurus 2020) en afgeleverd door de gemeente.

Aanvragen

Doe hier je aanvraag: centaurus2020.vlaanderen.be

Bij 'downloads' vind je een papieren aanvraagformulier als je zelf geen computer hebt.

Prijs

De aanvraag en de afgifte van een taxivergunning zijn kosteloos.

Er is wel een jaarlijkse belasting verschuldigd.

Wetgeving

Praktisch

Mobiliteit

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 60
mobiliteit@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur