Taxi en ceremonieel vervoer

Voor het uitbaten van een taxidienst of dienst voor ceremonieel vervoer heb je een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer nodig. Elke bestuurder moet vanaf 1 juli 2020 verplicht een bestuurderspas op zak hebben.

Vergunning individueel bezoldigd personenvervoer 

Sinds 1 januari 2020 zijn de twee bestaande vergunningstelsels voor taxidiensten en diensten verhuur voertuig met bestuurder (VVB) vervangen door één generieke vergunning individueel bezoldigd personenvervoer (IBP). Dat is een unieke vergunning voor verschillende exploitatievormen.

Afhankelijk van het type vervoer dat je wil uitvoeren, gelden specifieke voorwaarden:

  • straattaxi: het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek op de openbare weg of op een andere plaats waarover de exploitant zelf beschikt 
  • standplaatstaxi: het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek op een standplaats op de openbare weg die voorbehouden is voor diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer (de zogenaamde taxistandplaatsen) 
  • ceremonieel vervoer: het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek voor ceremonies (bv. trouw, doop, begrafenis, parade …) op basis van een schriftelijke overeenkomst met de klant voor minstens 3 uur 
  • openbaarvervoertaxi: het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek via de Mobiliteitscentrale in het kader van collectief aangeboden openbaar personenvervoer waarbij wordt ingespeeld op specifieke individuele mobiliteitsvragen van personen (nog niet operationeel)

De vergunning is geldig in heel Vlaanderen, maar moet aangevraagd worden in de gemeente waar je exploitatiezetel gevestigd is of zal zijn. De aanvraag dien je online in via de Centaurus databank.  

Voor elke vergunning wordt er door de gemeente een jaarlijkse retributie per voertuig aangerekend. De tarieven worden bepaald door de Vlaamse overheid en zijn dus gelijk voor alle gemeenten.

Meer info 

www.vlaanderen.be/vergunning-voor-het-uitbaten-van-een-taxidienst