Subsidies, toelagen en premies

Oud-Turnhout wil door het toekennen van subsidies, toelagen en premies bepaalde activiteiten en/of verenigingen stimuleren.

De momenteel geldende reglementen vind je hier terug.