Strooiplan

Strooien heeft enkel effect als er veelvuldig over gereden wordt. In het andere geval ontstaat een 'dikke pap' die nog steeds aanvriest en dan voor (nog) meer ijsgevaar zorgt.

  • In een 35-tal straten wordt prioritair gestrooid, omwille van het verkeersbelang van die wegen.
  • In een 15-tal straten wordt gestrooid als de winterse toestand van die aard is dat er een mobiliteitsprobleem ontstaat.
  • In een 10-tal straten wordt de sneeuw weggeschaafd.

Het is daarenboven niet haalbaar om 200 km wegen in Oud-Turnhout sneeuw- en ijsvrij te houden. Het strooiplan vind je onderaan.

Onze diensten gebruiken pekel om te strooien. Deze zout-watercombinatie is minder schadelijk voor het wegdek én het totaal aan zoutverbruik wordt daardoor verminderd.

Mogen wij rekenen op jouw medewerking?

Dit is opgenomen in het Uniform Gemeentelijk Politiereglement, dat geldt in de zeven gemeenten van de politiezone:

  • Je moet voor jouw woonst of perceel een doorgang van tenminste 1,20 m voor de voetgangers schoonvegen.
  • Op het voetpad moeten sneeuw en ijs langs de rand worden opgehoopt, maar je laat wel de straatgoten en straatkolken vrij.
  • Bij vriesweer is het verboden op de openbare weg water te gieten of te laten lopen.
  • Het is verboden sneeuw en ijs dat geruimd wordt voor een ander gebouw te vegen.
  • Ter hoogte van opritten, oversteekplaatsen voor voetgangers en aangeduide haltes voor voertuigen voor openbaar vervoer, moet de rand van het voetpad eveneens worden vrijgehouden.