Stormweer

Bij stormweer kunnen hevige rukwinden verwoestend zijn en veel schade aanrichten. De brandweer krijgt dan veel telefonische oproepen van inwoners die overlast of schade hebben. Neem daarom alleen contact op indien dit echt nodig is.

Met wie neem ik contact op bij stormweer?

1. Levensgevaar?

Bel 112 of gebruik de app 112 BE (brand, instortingsgevaar, blikseminslag, geknelde personen, …). Gebruik het nummer 112 enkel bij levensgevaar. Zo blijft de lijn vrij voor levensbedreigende noodsituaties.

2. Geen levensgevaar?

Ontlast de noodcentrale en de lokale brandweerpost, en meld stormschade via het e-loket van Hulpverleningszone Taxandria op www.hvztaxandria.be:

Doe enkel een melding waarvoor dringende interventie van de brandweer nodig is, zoals zware dakschade, geen onderdak, boom op woning of weg, overstroming van de weg, … Als het nummer 1722 geactiveerd is, kan je ook hier terecht.

De brandweerploegen doen enkel interventies (op hoogte) wanneer de gevaren van het noodweer zijn gaan liggen.

3. Geen onmiddellijk gevaar?

Is tussenkomst van de brandweer niet echt nodig? Probeer dan na de storm het probleem zelf op te lossen of contacteer een vakman (dakwerker, boomverzorger, elektricien, …). Zo blijft de brandweer beschikbaar voor dringende (brand)interventies.

Vergeet niet om bij eventuele schade foto’s te maken en de verzekering te contacteren.

Neem tijdig voorzorgsmaatregelen bij stormweer

Wat kan je voor de storm zelf doen? Wil je weten welke maatregelen je zelf kan nemen om schade bij storm te voorkomen? Check dan www.risico-info.be/nl/risicos/natuurlijke-risicos/storm.

  • Controleer of er geen dakpannen los zitten.
  • Reinig jaarlijks de dakgoten.
  • Laat regelmatig je schoorsteen controleren (risico op instorting).
  • Zet binnen of maak vast wat door de wind meegevoerd kan worden, zoals tuinmeubelen, trampoline, …
  • Sluit ramen en deuren.
  • Neem je huisdier veilig mee naar binnen.

Vellen van bomen wegens hoogdringendheid

Voor het vellen van acuut gevaarlijke bomen moet je altijd minstens een besluit van de burgemeester hebben dat je de boom om hoogdringende redenen mag vellen.

Neem contact op met de dienst milieu om zo snel mogelijk de juiste acties te ondernemen. Dit kan via dit formulier:

aanvraag kapvergunning - acuut gevaar