Storm- en rukwinden met een lokaal karakter, hagel en hevige regenval van 9 juli 2024

Heb jij schade door de storm van 9 juli? Dan kan je een melding maken tot en met 7 september.

Op 9 juli 2024 werd door storm- en rukwinden met een lokaal karakter (windhoos/tornado/windschering), hagel en hevige regenval schade veroorzaakt in het Vlaamse Gewest. Als je daardoor schade hebt geleden, kan je daarvoor een melding maken tot en met 7 september 2024.

Het Vlaams Rampenfonds onderzoekt dan op basis van die meldingen of de storm- en rukwinden met een lokaal karakter, de hagel en de hevige regenval in Oud-Turnhout erkend worden als ramp. Als de storm- en rukwinden met een lokaal karakter, de hagel of de hevige regenval erkend worden als ramp in Oud-Turnhout, kan je daarna een aanvraag tot tegemoetkoming indienen.

Schade melden voor erkenning ramp

Heb je schade geleden in het Vlaamse Gewest door de storm- en rukwinden met lokaal karakter, de hagel en de hevige regenval van 9 juli 2024?

  1. Breng eerst je verzekeraar op de hoogte van de schade die je geleden hebt. Voor de meeste schade is het immers je verzekeraar die verantwoordelijk is voor de schadevergoeding. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan je bij het Vlaams Rampenfonds terecht voor een tegemoetkoming (zie voorwaarden).

  2. Denk je in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming van het Vlaams Rampenfonds? Meld je schade dan bij het Vlaams Rampenfonds. Je kan je melding indienen tot en met 7 september 2024 (60 dagen na de storm- en rukwinden met een lokaal karakter, de hagel en de hevige regenval van 9 juli 2024).
    Op basis van de ontvangen meldingen onderzoekt het Vlaams Rampenfonds in welke gemeenten de storm- en rukwinden met een lokaal karakter, de hagel en de hevige regenval van 9 juli 2024 erkend worden als ramp.
    Deze melding is nog geen aanvraag voor een tegemoetkoming. Als je een melding hebt ingediend, word je op de hoogte gebracht vanaf wanneer je een aanvraag tot tegemoetkoming kan indienen.

Het is niet noodzakelijk om een melding in te dienen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming.

Meer info

www.vlaanderen.be

Gepubliceerd op woensdag 10 jul 2024 om 15:16