Stookoliecheque: hoe krijg ik de toelage van 225 euro?

Door de sterke stijging van de energieprijzen heeft de regering een reeks maatregelen genomen om de koopkracht van gezinnen te ondersteunen.

De regering besliste om gezinnen die verwarmen met huisbrandolie of propaan in bulk een eenmalige forfaitaire toelage van 225 euro toe te kennen.

Wie kan de toelage aanvragen?

Elk gezin aan wie een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van het hoofdverblijf, kan de toelage van 225 euro netto aanvragen.

De toelage kan maar één keer per gezin worden aangevraagd en wordt zowel toegekend aan gezinnen die in een eengezinswoning wonen als aan gezinnen die in een flatgebouw zijn gehuisvest.

Hoe vraag ik de vergoeding aan?

De toelage van 225 euro wordt enkel toegekend als je een formulier invult. Dat kan zowel online als op papier.

Er bestaan 2 soorten formulieren. Welke je moet kiezen, hangt af van je woning:

  • type A formulier: voor een individuele woning (die geen deel uitmaakt van een appartementsgebouw);
  • type B formulier: voor huisvesting in een mede-eigendom of een opbrengsteigendom.

Online aanvragen worden sneller verwerkt. In dat geval moet je je digitaal identificeren (bv. met je elektronische identiteitskaart of itsme).

Het papieren formulier kan je hieronder downloaden of aanvragen bij je leverancier van stookolie of propaan. Het correct ingevulde formulier stuur je aangetekend terug naar:

FOD Economie
Algemene Directie Energie - Cel Verwarmingstoelage 225 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Invulformulier type A - terugbetaling tussenkomst verwarmingsfactuur559,3 Kb(pdf)

Invulformulier type B - terugbetaling tussenkomst verwarmingsfactuur535,6 Kb(pdf)

stookoliecheque online aanvragen

Tot wanneer kan ik de toelage aanvragen?

Je kan een aanvraag indienen tot 10 januari 2023.

De FOD Economie controleert en beslist binnen de 2 maanden over de geldigheid van je aanvraag. De betaling wordt dan overgemaakt op de bankrekening die je op het formulier invulde.

Welke documenten moet ik bezorgen?

De documenten om je aanvraag te staven zijn hetzelfde voor een online aanvraag en een aanvraag op papier. Bij een individuele woning (formulier A) voeg je volgende documenten toe:

  • een kopie van de factuur voor de levering van stookolie of propaan in bulk tussen 15 november 2021 en 31 december 2022;
  • een bewijs van jouw betaling van de factuur of de verklaring van de leverancier als je gespreid betaalt en waaruit blijkt dat je in staat bent om te betalen.

Daarnaast bezorg je ook je rijksregisternummer, bankrekeningnummer (IBAN en BIC), het ondernemingsnummer (KBO-nummer) van jouw leverancier en, voor bewoners van een flatgebouw (formulier B), het ondernemingsnummer (KBO-nummer) van het mede-eigendom.

stookoliecheque_infografic.pdf680,4 Kb(pdf)

Meer info

Overloop zeker eerst de FAQ op de website van de FOD Economie waarin je heel wat antwoorden kan terugvinden.

Is er toch iets niet duidelijk, dan kan je het Contact Center van de FOD Economie contacteren via 0800 120 33 (gratis nummer) of stookoliecheque@economie.fgov.be.

Heb je recht op andere premies?

De stookoliecheque van 225 euro is niet de enige maatregel die de regering nam om de koopkracht van de huishoudens te ondersteunen.

Door de diversiteit aan maatregelen is het niet altijd gemakkelijk om te weten voor welke je in aanmerking komt. Daarom ontwikkelde de FOD Economie een online vragenlijst waarmee je aan de hand van enkele vragen snel kan nagaan op welke maatregel je aanspraak kan maken.

Je vindt de vragenlijst op https://energiemaatregelen.be.

Gepubliceerd op donderdag 4 aug 2022 om 08:00