Steun en tegemoetkoming

Als je géén of onvoldoende inkomsten hebt, dan kan je recht hebben op een basisinkomen. Dit basisinkomen heet een leefloon. Het leefloon wordt voorzien in de wet van 26 mei 2002 betreffende de maatschappelijke integratie.

Naast dit basisinkomen kan het OCMW nog andere vormen van maatschappelijke integratie bieden, namelijk de tewerkstelling of een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. Een leefloon, een tewerkstelling en een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie kunnen steeds gecombineerd worden.

Niet iedereen kan een leefloon aanvragen. Je moet voldoen aan een aantal voorwaarden. De voorwaarden voor een leefloon staan opgesomd in de onderstaande downloads.

Bij een aanvraag wordt er steeds een financieel en sociaal onderzoek ingesteld door de sociale dienst van het OCMW. Daarna beslist het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst binnen de 30 dagen na jouw aanvraag.

Bij financiële moeilijkheden kan het OCMW jou helpen om een oplossing te vinden. Een aantal oplossingen zoals het leefloon zijn wettelijk voorbehouden voor mensen die zelf niet over de nodige middelen beschikken om menswaardig te leven. Voor anderen kan de hulp van het OCMW bestaan uit adviezen, begeleiding in verband met je financiën, tijdelijke financiële hulp of tijdelijke materiële steun zoals:

Denk je in aanmerking te komen voor één van bovenstaande steunen? Neem dan contact op met de sociale dienst.