Stem van de gezinnen

Wat zou de opvang kunnen zijn voor ouders en kinderen? Omdat we dit graag wilden weten vroegen we tijdens het voorjaar van 2023 aan zowel ouders, kinderen en leerkrachten wat zij goed vinden en wat ze missen aan de huidige opvang.

We geven hier de algemene analyse weer. Wil je dieper op de antwoorden ingaan dan kan je dit altijd aanvragen bij de dienst Onderwijs.

Analyse bevraging ouders

Hoe deden we dit:

Via de nieuwsbrief van de scholen bezorgden we de ouders een link met een ouderbevraging. Zo kunnen wij de mening, verwachtingen en drempels van ouders in kaart brengen. We vroegen zowel naar de opvang en vrije tijdsbesteding tijdens het schooljaar als naar de opvangmogelijkheden tijdens de grote vakantie.

Algemene analyse:

Ook voor het besluit bekijken we deze bevraging in twee delen: de ‘binnenschoolse opvang’ tijdens het schooljaar en de vakantieopvang tijdens de grote vakantie.

De meeste kinderen in deze bevraging leven in een kerngezin met twee werkende ouders waarvan er grotendeels 1 ouder tijdens daguren werkt.

Meer dan 65% van de respondenten hebben kinderen tussen 2,5 en 12 jaar en behoren dus tot de doelgroep waar we ons oprichten. De meeste kinderen gaan naar de opvang omwille van de werkuren van de ouders. Dinsdag en donderdag gaan de meeste kinderen naar de opvang, op woensdag de minste. Ouders nemen dan blijkbaar een 4/5 dag op of regelen de opvang met familie. De huiswerkklas wordt erg gewaardeerd. We merken dat de combinatie werk- huiswerk-hobby’s niet zo evident is. Er wordt aangegeven dat als kinderen na de opvang en avondeten nog aan hun huiswerk moeten starten dit zwaar is voor zowel kinderen als de ouders. Er zijn ook heel wat ouders die het moeilijk vinden om de juiste ondersteuning bij het huiswerk te geven. Voor de combinatie opvang/hobby’s staan ook heel wat ouders open. De bedenkingen die worden aangehaald zijn vooral van logistieke aard.

Eén vierde van de ouders geeft aan dat het brengen en halen van de kinderen naar de hobby een reden is om hen niet te laten gaan. Bewegen is voor kinderen erg belangrijk: spelen en sporten zijn activiteiten die kinderen volgens de ouders graag doen.

De flexibiliteit van de opvang: niet inschrijven, komen en gaan wanneer de ouders kunnen, laat afmelden vinden ouders een pluspunt. Daartegenover vinden ze de kwaliteit van de begeleiding ook belangrijk. Hier zien we nog kansen om deze twee met elkaar te laten correleren.

Voor de vakantieopvang merken we dat er een tekort is voor jongste kinderen (2,5 tot 5). Tijdens de sluiting van Ferm (bouwverlof) zijn er ouders die geen opvang hebben voor hun kind(eren). Bij de oudere kinderen zijn er heel wat alternatieven in de vorm van kampen om de opvang geregeld te krijgen en de kwaliteit wordt zeker hoog ingeschat. Eén vierde van de respondenten kent de Uit-pas niet. Ook hier zien we mogelijkheden tot groei en samenwerking met verscheidene partners.

Analyse bevraging kinderen

Hoe deden we dit:

Via de directies van de scholen bezorgden we de leerkrachten een link via Microsoft Forms met een bevraging voor de kinderen. Zo kunnen wij de mening, verwachtingen en drempels van kinderen in kaart brengen. 

De vragenlijst bestond uit twee mogelijkheden:

  • kinderen die niet naar de opvang gaan
  • kinderen die wel naar de opvang gaan

Oud-Turnhout heeft een ‘binnenschools’ aanbod dit wil zeggen dat Infano de opvang van de kinderen verzorgt op maandag- dinsdag- donderdag -vrijdag. Het is deze opvang die we aan de kinderen bevraagd hebben.

De buitenschoolse kinderopvang (Ferm) hebben we apart bevraagd.

Algemene analyse binnenschoolse opvang:

Het zwaartepunt van de ingevulde bevragingen ligt bij het vierde en vijfde leerjaar.

34% van de kinderen geeft aan dat ze naar de opvang gaan, 14% van de kinderen die niet naar de opvang gaan zou dit wel willen. Het sociaal netwerk is belangrijk voor de kinderen: spelen met vrienden scoort hoog tot zeer hoog bij zowel de kinderen die wel naar de opvang gaan als de kinderen die niet gaan. Voor de kinderen die niet naar de opvang gaan wordt huiswerk maken als een belangrijke reden gezien om wel naar de opvang te gaan. Terwijl kinderen die naar de opvang gaan huiswerk maken zeer laag scoren. Logistiek en qua aanbod is er nog marge voor groei, het feit dat kinderen vinden dat ze lang moeten wachten tot de ouders komen en dat er geen aangepaste activiteiten zijn heeft waarschijnlijk invloed op elkaar. Ook de grote groepen en het tekort aan bewegingsvrijheid kunnen nog aangepakt worden.

Algemene analyse buitenschoolse opvang:

Kleuters en lagere schoolkinderen werden apart bevraagd. De kinderen komen graag naar het aanbod op woensdagnamiddag. We merken dat bij beide groepen groot motorisch spel (kampen bouwen, spelen met grote blokken, dansen, fietsen,…) hoog scoort. De kinderen mochten vertellen wat ze nog graag in de opvang zouden zien. Door het warme weer kon een zwembad niet ontbreken. Opvallend is wel het aantal keer dat dieren vermeld werden (paarden, honden, konijnen) en creatieve begeleide activiteiten (feestje, koken, oorbellen maken).

Analyse bevraging leerkrachten

Hoe deden we dit:

Alle leerkrachten van SCHOT kregen de kans om te participeren in de bevraging.

Algemene analyse :

Uit de bevragingen kwam naar voor dat de algemene tevredenheid van de opvang goed is. Huiswerkklas wordt door de leerkrachten als  positief ervaren en is vooral een plus voor kinderen waar het om één of andere reden wat moeilijker loopt. We zien nog winst te maken op vooral logistieke en organisatorische punten: de grootte van de groepen, een divers aanbod, het verloop (inscannen-uitscannen, tijdsblokken). In het kader van het BOA decreet zien we een mooie basis om van start te gaan en om in overleg met verscheidene partners een stevig opvangverhaal te ontwikkelen.