Stedenbouwkundige verordeningen

Een stedenbouwkundige verordening of reglement kan normen, voorschriften of voorwaarden bevatten die bepalen op welke manier je kan bouwen of verkavelen. Deze reglementen kunnen gemaakt worden door de Vlaamse, provinciale of gemeentelijke overheid. 

Hieronder kan je de verschillende verordeningen bekijken die in Oud-Turnhout van toepassing zijn. 

  1. Stedenbouwkundige verordening ter versterking van de woonkwaliteit 
  2. Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen 

1. Stedenbouwkundige verordening ter verbetering van de woonkwaliteit 

In 2012 keurde de gemeenteraad een stedenbouwkundige verordening die minimumnormen vastlegt om de kwaliteit van nieuwbouwwoningen en verbouwingen te garanderen goed. 

Enkele voorbeelden zijn: 

  • minimale oppervlaktes voor bepaalde kamers 
  • voldoende daglicht en mogelijkheid voor verluchting. 
  • minimale oppervlakte voor studio’s 
  • minimale oppervlakte voor een verplichte buitenruimte 
  • fietsenstallingen voor appartementen, studio’s en lofts 
  • autostandplaatsen bij meergezinswoningen

Met onderstaande aanstiplijsten kan een bouwheer nagaan of hij voldoet aan de stedenbouwkundige verordening. Wie een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt, moet dit formulier verplicht bij zijn aanvraag voegen. Er zijn afzonderlijke aanstiplijsten voor ééngezins- en meergezinswoningen.

2. Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen 

De gewestelijke verordeningen vind je op de website van de Vlaamse overheid