Sportraad

De sportraad is een adviesorgaan waarin afgevaardigden van de sportverenigingen, sportinstellingen en individuele inwoners alle mogelijke sportaangelegenheden bespreken en het gemeentebestuur adviseren over haar sportbeleid.

Daarnaast organiseert de sportraad samen met de sportdienst en EVA vzw Sportpromotie sportactiviteiten.