Signalisatie en parkeerverbod

Als je werken uitvoert en hierbij het openbaar domein zoals de straat of het voetpad inneemt, ben je verplicht een toelating 'inname openbaar domein' aan te vragen en de nodige verkeerssignalisatie te plaatsen. Denk aan een kraanwagen, een berg zand, een put, een container, …

Wil je een manifestatie of evenement organiseren in onze gemeente en zijn hiervoor tijdelijke verkeersmaatregelen (bv. parkeerverbod, afsluiten van een straat, …) nodig? Hou er dan rekening mee dat ook deze inname van het openbaar domein goedgekeurd moet worden door het college van burgemeester en schepenen en de betrokken wegbeheerder. Je vraagt dus best minstens twee maanden vooraf deze toelating aan. 

Voor de goedkeuring van de manifestatie wordt er rekening mee gehouden dat de verkeersmaatregelen niet ten koste gaan van de openbare veiligheid en met de categorisering van de wegen. 

Procedure

Aanvragen 

Een aanvraag voor signalisatie of parkeerverbod moet je indienen via  oud-turnhout.spotbooking.be 

Wie moet de aanvraag indienen? 

De persoon die de werken uitvoert, is verantwoordelijk voor de aanvraag. 

Wanneer? 

  • De aanvraag tot het plaatsen van een tijdelijk parkeerverbod moet minstens 3 werkdagen op voorhand worden ingediend. 
  • Indien er hinder is voor voetgangers, fietsers of autoverkeer moet de aanvraag minstens 10 werkdagen op voorhand worden ingediend. 
  • Voor het plaatsen van een container moet de aanvraag minstens 10 dagen op voorhand worden ingediend.

Indien er een inname met verkeershinder wordt aangevraagd, moet er een signalisatieplan opgemaakt worden. De dienst mobiliteit levert de signalisatievergunning af. 

Het plaatsen van parkeerverbodsborden

In samenspraak met de dienst mobiliteit kan je parkeerverbodsborden komen afhalen. De borden dienen minstens 24 uur op voorhand geplaatst te worden. 

Indien er bij plaatsing van de borden wagens geparkeerd staan, dan is het verplicht om de nummerplaten te noteren bij de plaatsing en deze door te geven aan de dienst mobiliteit (mobiliteit@oud-turnhout.be). Indien dit niet gebeurt, kan én zal er niet opgetreden worden bij meldingen van voertuigen ter hoogte van het parkeerverbod tijdens de aangevraagde periode. 

Eigen borden mogen ook geplaatst worden onder dezelfde voorwaarden.

Gerelateerde items