Selectieprocedure

Solliciteren, altijd spannend, toch? Wanneer je gaat solliciteren, zal je een aantal stappen moeten doorlopen. Geen enkele selectieprocedure is helemaal hetzelfde, maar hieronder vind je enkele richtlijnen.

1. Kandidatuur indienen 

Om aan de slag te gaan met je kandidatuur, dienen wij de volgende documenten van jou te ontvangen:

  • up-to-date cv
  • motivatiebrief
  • kopie van je hoogst behaalde diploma
  • uittreksel uit het strafregister (maximum 3 maanden oud)

Normaal gezien wordt er in een eerste fase niet op basis van cv en motivatiebrief gescreend. Wanneer erg veel personen zich kandidaat hebben gesteld, kan er wel een preselectie gebeuren.

2. Schriftelijke proef

De schriftelijke proef kan ter plekke of in de vorm van een thuisopdracht doorgaan. Elke schriftelijke proef wordt anoniem verbeterd. Daarom vragen wij altijd om geen namen/initialen te vermelden.

Wanneer je geslaagd bent van de schriftelijke proef (minimum 50/100), word je uitgenodigd voor het sollicitatiegesprek en eventuele praktische proef.

3. Sollicitatiegesprek en praktische proef

Tijdens een sollicitatiegesprek maak je kennis met de ‘examenjury’. Dat klinkt erg formeel, maar wees gerust, het is de bedoeling om een aangenaam kennismakingsgesprek te voeren.

Tijdens je sollicitatiegesprek zie je 4 personen: 3 deskundigen (waarvan minstens 1 iemand extern aan het bestuur) en 1 verslaggever. Tijdens dit gesprek wordt er voornamelijk gepeild naar je motivatie, je competenties, je attitude, …

In geval van een technische job, kan er gekozen worden voor een bijkomende praktische proef. Op die manier wordt je kennis in de praktijk getoetst.

Ook voor dit onderdeel dien je te slagen (minimum 50/100).

4. Aanstelling door het college van burgemeester en schepenen

Om voor de volledige selectieprocedure geslaagd te zijn, dien je van elk afzonderlijk onderdeel minimum 50/100 te behalen en je globale score dient minimum 60/100 te zijn.

De examenjury stelt aan het college van burgemeester en schepenen voor om de best gerangschikte kandidaat aan te stellen.

Wervingsreserve 

Geslaagd maar niet de best gerangschikte kandidaat? Alsnog proficiat, want uiteraard ben je wel geslaagd. In dit geval kom je op de wervingsreserve. Dit is een lijst die 2 jaar wordt bijgehouden.

Als de functie waarvoor je solliciteerde en slaagde binnen de 2 jaar terug vrijkomt, word je terug gecontacteerd. Als je dan nog steeds interesse hebt, moet je niet opnieuw de hele selectieprocedure te doorlopen.