Secretariaat OCMW

Algemeen directeur

De algemeen directeur heeft de administratieve leiding van de OCMW-diensten, is hoofd van het personeel en is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de dossiers die aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn worden voorgelegd.
De algemeen directeur maakt de notulen (= verslagen van de vergaderingen) van de raad op en zorgt voor de uitvoering van de genomen beslissingen. Tenslotte maakt hij de beleidsnota’s, meerjarenplanning en dienstnota’s mee op.

Algemeen directeur: Bie De Busser - 014 46 22 20 - bie.de.busser@oud-turnhout.be

Financieel directeur

De financieel directeur behandelt de facturen en vorderingsstaten, doet de inningen en de boekhoudkundige verwerking. Hij maakt eveneens de jaarlijkse rekening van het OCMW op en geeft advies over financiële aangelegenheden aan de algemeen directeur en de raad.  

Financieel directeur: Marc Nooyens - 014 46 22 04 - marc.nooyens@oud-turnhout.be

Dienst secretariaat

Deze dienst regelt de dagelijkse administratieve werking van het OCMW, doet het telefonisch onthaal en ondersteunt administratief werk voor de algemeen directeur, de financieel directeur, de juriste en de sociale dienst. Ook het secretariaat van enkele adviesraden is hier gevestigd.

Praktisch

Secretariaat OCMW

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout

tel.+32 (0)14 46 22 66
socialedienst@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur