College van burgemeester en schepenen - Vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen zorgt voor het dagelijks beleid van de gemeente. Ze bereiden de beraadslagingen en besluiten van de gemeenteraad voor en voeren de besluiten van de gemeenteraad uit.

Het college vergadert wekelijks op dinsdagvoormiddag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De beslissingen worden er gezamenlijk genomen. Om de taken te verdelen, krijgt iedere schepen verschillende beleidsdomeinen toegekend die hij of zij daarna opvolgt. Wanneer je de burgemeester of één van de schepenen wil spreken, maak je best vooraf een afspraak.

Het vast bureau is het uitvoerend orgaan voor het OCMW en voert de beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn uit. Het vast bureau bestaat uit dezelfde leden als het college van burgemeester en schepenen. Ook hier is de burgemeester de voorzitter.

samenstellingagenda en verslagen