Schade door extreme weersomstandigheden

Wanneer je door extreme weersomstandigheden schade hebt opgelopen, kan je best onmiddellijk contact opnemen met de ambtenaar noodplanning. Wanneer er erg veel schade is binnen de gemeente (in totaal 1.250.000 euro), kan een procedure ingezet worden om de situatie als ramp te laten erkennen.

Je kan per mail of per brief melden wanneer je schade hebt geleden en hoe groot je de schade raamt.

Voor schade aan land- en tuinbouwteelten, kan je de 'Gemeentelijke commissie voor vaststelling van schade' laten bijeenroepen. De schade moet dan wel veroorzaakt zijn door weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter. Landbouwers kunnen deze vraag schriftelijk richten aan de burgemeester.

Hieronder vind je het aangifteformulier.