Schade door extreme weersomstandigheden

Wanneer je door extreme weersomstandigheden schade hebt opgelopen, kan je best onmiddellijk contact opnemen met de ambtenaar noodplanning. Wanneer er erg veel schade is binnen de gemeente (in totaal 1.250.000 euro), kan een procedure ingezet worden om de situatie als ramp te laten erkennen.

Je kan per mail of per brief melden wanneer je schade hebt geleden en hoe groot je de schade raamt.

Voor schade aan land- en tuinbouwteelten, kan je de 'Gemeentelijke commissie voor vaststelling van schade' laten bijeenroepen. De schade moet dan wel veroorzaakt zijn door weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter. Landbouwers kunnen deze vraag schriftelijk richten aan de burgemeester.

Hieronder vind je het aangifteformulier.

Praktisch

Noodplanning

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.014 46 22 24
noodplanning@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur