Samen energie besparen

Voor iedereen zijn de energiekosten sterk gestegen. Spaarzaam omgaan met energie is nu meer dan ooit de boodschap. Het lokaal bestuur van Oud-Turnhout neemt maatregelen om het energieverbruik zoveel mogelijk te beperken, zowel op korte als op lange termijn. Ook de Oud-Turnhoutse handelaars nemen actie.

Het lokaal bestuur wil meedenken en meewerken aan energiebesparing, net zoals iedereen. Daarom namen we recent extra maatregelen om dit te realiseren. Zo wordt de basistemperatuur in de gemeentelijke gebouwen en kantoren verlaagd naar 19 graden, conform het advies van de federale overheid. Dit gaat gepaard met het instellen van een maximumtemperatuur van verwarming (niet verwarmen boven 21 graden) en een minimumtemperatuur voor de airconditioning (niet koelen onder 25 graden). In de kantoorruimtes worden thermometers verspreid zodat de temperatuur goed opgevolgd kan worden. Bovendien bekijkt de technische dienst welke extra besparingsmaatregelen voor het gemeentelijk patrimonium mogelijk zijn.

Verlichting

Een evidente energiebesparing is het doven van de verlichting van onze monumenten. Maar daar stopt het niet. We drukken het energieverbruik op het openbaar domein door het doven van (een gedeelte) van de openbare verlichting en de aanpassing van het brandregime. Na overleg met Fluvius, beheerder van de openbare verlichting op Oud-Turnhouts grondgebied, werd beslist om het nachtregime van de openbare verlichting uit te breiden van 22 tot 6 uur, én om 900 armaturen extra te dimmen. Deze aanpassingen betekenen een besparing van 56.940 kWh op jaarbasis, en zorgen dus voor een grote besparing.

Tijdens de eindejaarsperiode hangen we in de dorpskern en in Oosthoven kerstverlichting die volledig op zonne-energie werkt. De kerstversieringen op zonne-energie zorgen voor een verzekerde brandtijd, ongeacht de weersomstandigheden. De kerstledverlichting in de oude eik op het Dorpsplein blijft behouden maar wordt voorzien van een timer. Deze wordt op dezelfde uren ingesteld als de kerstverlichting op zonne-energie aan de verlichtingspalen.

Gedragswijziging

Niet alleen maatregelen zorgen voor minder energieverbruik, ook ons eigen gedrag draagt hier aan bij. Het bestuur vraagt daarom expliciet aan haar medewerkers om zo duurzaam mogelijk om te springen met energieverbruik in gemeentelijke gebouwen. Ook de gebruikers van onze gebouwen willen we bewust maken van hun energieverbruik. Met affiches maken we hen attent op verlichting en verwarming. In Sportpark De Hoogt roepen we op om zo kort mogelijk te douchen. Douchezandlopers helpen de sporters op weg.

Toekomstgericht

Tot slot lopen er momenteel al enkele projecten die een grote impact kunnen hebben op energieverbruik in de toekomst, zoals bv. de studie voor de aanleg van warmtenetten. Daarnaast zet het bestuur samen met Beerse in op een energieprestatietraject. Installateurs krijgen de uitdaging om een zo ambitieus en rendabel mogelijk voorstel te maken om energie te besparen in 19 gebouwen (waarvan 10 in Oud-Turnhout). Tegen midden 2023 wordt de meest geschikte firma aangeduid om het energieverbruik van lokale besturen Beerse en Oud-Turnhout te laten zakken. Streefdoel voor al deze gebouwen samen is een vermindering van 30% van het energieverbruik.

Ook onze handelaars doen mee

Ook de handelaars in Oud-Turnhout nemen energiebesparende maatregelen. Zo blijft de temperatuur in de handelszaken beperkt tot 19 graden, blijven de winkeldeuren tijdens de openingsuren zoveel mogelijk dicht en worden na sluitingsuur zoveel mogelijk lichten gedoofd. Deze inspanningen leveren een aanzienlijke besparing op.

Gepubliceerd op vrijdag 30 sep 2022 om 11:50