Ontwikkelingssamenwerking

De raad voor ontwikkelingssamenwerking adviseert het gemeentebestuur over projecten, initiatieven en subsidieaanvragen rond ontwikkelingssamenwerking, internationale solidariteit en vormingsinitiatieven.

De raad voor ontwikkelingssamenwerking neemt ook zelf het initiatief om inwoners van Oud-Turnhout bewust te maken van de derdewereldproblematiek, bijvoorbeeld met de jaarlijkse filmavond in november. Om de twee jaar wordt er een Zuidmarkt georganiseerd waarbij alle projecten aan de inwoners van Oud-Turnhout zullen worden voorgesteld.

Subsidieaanvragen

Indien je een subsidieaanvraag wenst in te dienen, kan je in het subsidiereglement (punt B: verdeelsleutel en reglement) terugvinden welk aanvraagformulier je nodig hebt.

Aanvraagformulier B2-B5 (zie downloads)

  • Voor projecten van internationale solidariteit, voor speciale en/of √©√©nmalige aanvragen van initiatieven die onder de noemer ontwikkelingssamenwerking of internationale solidariteit en Noord-Zuidwerkingvallen, projecten voor solidariteit en humanitaire hulp of projecten die een specifieke band tussen Oud-Turnhout en projecten in het Zuiden willen opbouwen of versterken.
  • Voor projecten van plaatselijke vierdepijlerorganisaties in Oud-Turnhout.

Aanvraagformulier B3 (zie downloads)

  • Voor communicatie, bewustmaking en voor projecten van Noordwerking en mondiale vorming en educatie.

Aanvraagformulier B4 (zie downloads)

  • Voor personen en groepen actief omtrent ontwikkelingssamenwerking in Oud-Turnhout en voor plaatselijke ngo-werkingen inzake werkingskosten voor activiteiten in Oud-Turnhout.