Ontwikkelingssamenwerking

De raad voor ontwikkelingssamenwerking adviseert het gemeentebestuur over projecten, initiatieven en subsidieaanvragen rond ontwikkelingssamenwerking, internationale solidariteit en vormingsinitiatieven.

De raad voor ontwikkelingssamenwerking neemt ook zelf het initiatief om inwoners van Oud-Turnhout bewust te maken van de derdewereldproblematiek.

Subsidiereglement

Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks kredieten voor internationale solidariteit en ontwikkelingssamenwerking. De verdeling is vastgelegd in een subsidiereglement: Subsidiereglement internationale solidariteit en ontwikkelingssamenwerking231,6 Kb(pdf)

Indien je een subsidieaanvraag wenst in te dienen, kan je in het subsidiereglement (punt B: verdeelsleutel en reglement) terugvinden welk aanvraagformulier je nodig hebt. 

Aanvraagformulier B2-B5

  • Voor projecten van internationale solidariteit, voor speciale en/of √©√©nmalige aanvragen van initiatieven die onder de noemer ontwikkelingssamenwerking of internationale solidariteit en Noord-Zuidwerkingvallen, projecten voor solidariteit en humanitaire hulp of projecten die een specifieke band tussen Oud-Turnhout en projecten in het Zuiden willen opbouwen of versterken.
  • Voor projecten van plaatselijke vierdepijlerorganisaties in Oud-Turnhout.
  • Aanvraagformulier_B2-B576,4 Kb(docx)

Aanvraagformulier B3

Aanvraagformulier B4

  • Voor personen en groepen actief omtrent ontwikkelingssamenwerking in Oud-Turnhout en voor plaatselijke ngo-werkingen inzake werkingskosten voor activiteiten in Oud-Turnhout.
  • Aanvraagformulier_B465,6 Kb(docx)

Richtlijnen voor het invullen van een subsidieaanvraag

De raad voor ontwikkelingssamenwerking stelde richtlijnen om je subsidieaanvraag in te vullen op:

Richtlijnen voor het invullen van een aanvraag.pdf248 Kb(pdf)