Moet jij jouw rijbewijs hernieuwen?

Een rijbewijs in de vorm van een bankkaart blijft niet onbeperkt geldig. Bij het verstrijken van de geldigheidsduur moet je zelf je rijbewijs hernieuwen.

Wanneer moet ik mijn rijbewijs hernieuwen?

Sinds 2010 krijg je bij de aanvraag of hernieuwing van jouw rijbewijs, een Europees rijbewijs volgens het bankkaartmodel. Dit model is tien jaar geldig en moet je zelf hernieuwen.

Als je vaststelt dat je rijbewijs nog maar drie maanden geldig is, dien je contact op te nemen met de gemeente waar je woont om je rijbewijs te hernieuwen. Naast het verstrijken van de geldigheid, moet je ook een nieuw rijbewijs aanvragen bij verlies, diefstal, beschadiging of onleesbaarheid.

Je moet jouw rijbewijs om de tien jaar hernieuwen om vervalsing tegen te gaan. De middelen om vervalsing tegen te gaan, worden de komende jaren steeds complexer. Daarom krijg je om de tien jaar een nieuw rijbewijs dat opnieuw beantwoordt aan de maximale veiligheidsvereisten.

Heb je nog een papieren rijbewijs?

Je bent niet verplicht om jouw papieren rijbewijs om te ruilen naar een bankkaartmodel. Je moet enkel een nieuw rijbewijs aanvragen:

  • bij verlies of diefstal (aangifte van verlies of diefstal bij politie indienen)
  • beschadiging of onleesbaarheid
  • wanneer je niet meer lijkt op de foto op jouw rijbewijs
  • wanneer jouw rijbewijs is ingetrokken door een buitenlandse overheid

Bij de aanvraag van een rijbewijs ontvang je automatisch een Europees rijbewijs in bankkaartmodel. Dit model is tien jaar geldig.

Is mijn papieren rijbewijs nog geldig in het buitenland?

Er is geen verschil tussen het bankkaartmodel en het papieren model. De geldigheid hangt af van de regelgeving van dat land.

  • Voor landen van de Europese Unie volstaat jouw nationaal rijbewijs.
  • Voor landen buiten de Europese Unie die het Verdrag van Wenen hebben ondertekend, moet je daarnaast een internationaal rijbewijs aanvragen bij je gemeente.

Ik heb een buitenlands rijbewijs

Als je in België woont en houder bent van een buitenlands rijbewijs, kan je geen hernieuwing van jouw buitenlands rijbewijs verkrijgen. Je moet dan in België een Europees rijbewijs aanvragen.

Maak een afspraak

Wil je graag jouw rijbewijs hernieuwen, maak dan hiervoor een afspraak bij de dienst burgerzaken via de website of 014 46 22 21.

Gepubliceerd op vrijdag 17 mrt 2023 om 11:30