Register van leegstaande of verwaarloosde woningen en gebouwen

Sinds het in voege gaan van het zogenaamde grond- en pandendecreet in 2010 maakt de gemeente Oud-Turnhout al werk van de opsporing en bestrijding van leegstaande panden. Leegstand kent immers een aantal negatieve effecten. Zo wordt een leegstaand pand vaak niet naar behoren onderhouden met verloedering tot gevolg, op die manier komt de leefbaarheid van een straat en/of wijk in het gedrang. Naast het leegstandsbeleid kiest de gemeente er ook voor om een eigen beleid te voeren om panden van slechte kwaliteit aan te pakken. Een goede zaak aangezien er veel vraag is naar kwaliteitsvolle en betaalbare woningen.

De uitvoering van dit pandenbeleid in de gemeente gebeurt door Wonen Stadsregio Turnhout. Vanuit de samenwerking wordt een proactieve en klantgerichte aanpak gehanteerd waarbij eigenaars ondersteund worden in het zoeken naar een oplossing voor de leegstand van hun pand of in het verhelpen van de slechte kwaliteit van hun woning. 

Indien de eigenaar geen stappen zet om de leegstand op te lossen of de slechte kwaliteit te verhelpen, zal de gemeente de eigenaar belasten. Deze belasting is echter pas verschuldigd een jaar na de opname in het leegstandsregister of in het register verwaarlozing. Als een woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard wordt door de gemeente, zal de belasting in dit geval ook pas een jaar later verschuldigd zijn. 

Bij ‘downloads’ staan de reglementen met daarin alle bepalingen met betrekking tot de opname van panden in het leegstandsregister, het register verwaarlozing en de gemeentelijke belasting. Woningen die ongeschikt en/of onbewoonbaar zijn, worden opgenomen in een Vlaamse inventaris. Het reglement heeft hier dan ook enkel betrekking op de gemeentelijke belasting.

Voor meer informatie kan je de infobrochure van Wonen Stadsregio Turnhout raadplegen.