Recyclagepark

Voor de afvalfracties die niet opgehaald worden via de huis-aan-huisinzameling kan je terecht in het recyclagepark. Het gemeentelijk recyclagepark is er enkel voor inwoners van Oud-Turnhout.

De afvalstoffen moeten gedeponeerd worden in een speciaal daartoe voorziene container of stapelplaats. Je volgt de richtlijnen van de gemeentelijke toezichthouder(s) strikt op.