Rechtspositieregeling en arbeidsreglement

Rechtspositieregeling

De rechtspositieregeling is een wettelijk voorzien document en geeft een opsomming van de wederzijdse rechten en plichten van werknemers en werkgevers. De rechtspositieregeling werd opgesteld na onderhandeling tussen de werkgever en zijn werknemers of hun vertegenwoordigers (de vakbonden). 

De rechtspositieregeling bevat onder andere regels betreffende de loopbaan, het salaris, de toelagen, vergoedingen en sociale voordelen, de verloven en afwezigheden, ...

De laatste versie werd goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad van maatschappelijk welzijn op 22/02/2024 en gepubliceerd op de website op 23/05/2024.

Arbeidsreglement

Het arbeidsreglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad van maatschappelijk welzijn op 21/03/2024 en gepubliceerd op website op 29/03/2024.