Bestrijding van ratten

Bruine ratten kunnen via hun uitwerpselen voedsel bevuilen en ziektekiemen overbrengen. Ze kunnen ook vraat- en knaagschade veroorzaken aan hout, PVC-buizen, elektrische leidingen, voeding, veevoeders en landbouwgewassen.

Iedereen die verantwoordelijk is voor een terrein, grond of een gebouw moet maatregelen treffen om ratten te vermijden en/of bestrijden. Dat kan door te vermijden dat ze voedsel, water en onderdak vinden.
Enkele tips om ratten te vermijden:

   • Ruim regelmatig op
   • Stapel verpakte veevoerders op een palet, los van de muur
   • Gebruik zoveel mogelijk harde en duurzame materialen voor het stockeren van voeder
   • Verzamel huishoudelijk afval in goed afgesloten vuilnisbakken of containers
   • Zorg voor een frequente afvoer van het huisvuil
   • Vermijd lekkende kranen en leidingen, zorg dat er geen waterplasjes achterblijven
   • Zorg ervoor dat toegangen tot gebouwen en rioleringen worden afgesloten
   • Strooi geen kippenvoer op de grond, maar in een voerbakje en neem dit ’s avonds weg

Als preventiemaatregelen niet volstaan, is bestrijding noodzakelijk. De bruine rat kan bestreden worden met vallen en klemmen maar is door hun schuwheid erg moeilijk. Daarom wordt het gebruik van chemische middelen bij de bestrijding van de bruine rat nog toegelaten.


Verantwoord omgaan met gifstoffen
Chemische bestrijdingsmiddelen zoals rattenvergif zijn gevaarlijk voor mens en milieu, de stoffen zijn immers gemaakt om te doden. Het is dan ook belangrijk om het vergif afgeschermd te plaatsen, bijvoorbeeld in een “rattenbak”.

Binnenshuis wordt best vergif in de vorm van graantjes gebruikt. Buiten en langs waterlopen of in riolen worden best “waterbestendige” gifblokken gebruikt. De hoeveelheid giflokaas moet goed afgemeten zijn. Het is beter om kleine hoeveelheden op verschillende plaatsen te leggen gedurende een lange periode, dan één grote hoeveelheid in één keer.

Deze producten zijn verkrijgbaar in doe-het-zelf zaken en tuincentra. De gemeente Oud-Turnhout verkoopt GEEN verdelgingsmiddelen.

Procedure

De muskusrat (platte staart) wordt verdelgd door een aangestelde van het provinciebestuur.

Praktisch

Techniek en ondersteuning

Molenbergen 17
2360 Oud-Turnhout

tel.+32 (0)14 45 30 10
openbare.werken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag - vrijdag 7.45-12.00 uur
12.30-16.00 uur