Ratten

Heb je ratten gezien in je tuin of ondervind je overlast van ratten? Als de ratten zich op openbaar domein bevinden, mag je daarvoor contact opnemen met het gemeentebestuur. De gemeentelijke rattenvanger komt dan ter plaatse om de dieren te bestrijden.

Op privéterrein is iedereen bij wet verplicht om zelf de bruine rat te bestrijden. Ratten kunnen immers heel wat ziekten overbrengen, ze kunnen schade veroorzaken, …

Tips om overlast door ratten te vermijden

Met enkele handige tips kan je vermijden dat de bruine rat zich bij jou gaat vestigen:

  • Ruim regelmatig op.
  • Stapel verpakte veevoerders op een palet, los van de muur.
  • Gebruik zo veel mogelijk harde en duurzame materialen voor het stockeren van voeder.
  • Verzamel huishoudelijk afval in goed afgesloten vuilnisbakken of containers.
  • Zorg voor een frequente afvoer van het huisvuil.
  • Vermijd lekkende kranen en leidingen en zorg dat er geen waterplasjes achterblijven.
  • Zorg ervoor dat toegangen tot gebouwen en rioleringen worden afgesloten.
  • Strooi geen kippenvoer op de grond, maar in een voerbakje en neem dit ’s avonds weg.

Als preventiemaatregelen niet volstaan, is bestrijding noodzakelijk. De bruine rat kan bestreden worden met vallen en klemmen, maar door hun schuwheid is dat erg moeilijk. Daarom wordt het gebruik van chemische middelen bij de bestrijding van de bruine rat nog toegelaten.

Verantwoord omgaan met gifstoffen

Chemische bestrijdingsmiddelen zoals rattenvergif zijn gevaarlijk voor mens en milieu, de stoffen zijn immers gemaakt om te doden. Het is dan ook belangrijk om het vergif afgeschermd te plaatsen, bijvoorbeeld in een “rattenbak”.

Binnenshuis wordt best vergif in de vorm van graantjes gebruikt. Buiten en langs waterlopen of in riolen worden best “waterbestendige” gifblokken gebruikt. De hoeveelheid giflokaas moet goed afgemeten zijn. Het is beter om kleine hoeveelheden op verschillende plaatsen te leggen gedurende een lange periode, dan één grote hoeveelheid in één keer.

Deze producten zijn verkrijgbaar in doe-het-zelf zaken en tuincentra. De gemeente Oud-Turnhout verkoopt geen verdelgingsmiddelen.

Meer info