Ratten

Heb je ratten gezien in je tuin of ondervind je overlast van ratten? Als de ratten zich op openbaar domein bevinden, mag je daarvoor contact opnemen met het gemeentebestuur. De gemeentelijke rattenvanger komt dan ter plaatse om de dieren te bestrijden.

Gemeentelijk rattenbeheer op openbaar domein

De gemeente Oud-Turnhout beperkt de rattenoverlast onder andere door gebruik te maken van SmarTrap. Dit systeem is efficiënt, werkt zonder gif, is het meest diervriendelijk en geeft een beter zicht op de rattenpopulatie.

Hoe werkt deze slimme rattenval?

De ratten worden op de SmarTrap gelokt met natuurlijk lokaas. Wanneer ratten van de zaden in een SmarTrap eten, klapt een valluik open en vallen ze in een bak met een mengsel van water, alcohol en olie. Als de dieren daarin trappelen, komen dampen vrij die hen bedwelmen. Ze verliezen het bewustzijn en verdrinken. Ze blijven hygiënisch bewaard tot een medewerker van de gemeente deze verwijdert. Meer info: www.strygoo.com

De SmarTraps staan bovendien in verbinding met een computersysteem. Dat kan vanop afstand de bezoekfrequentie meten en beslissen wanneer de valluiken geactiveerd moeten worden.

Met de slimme rattenval wordt ook vermeden dat andere dieren in de val terechtkomen. Bijvangst van andere diersoorten wordt zo tot een absoluut minimum herleid.

Op privéterrein

Op privéterrein is iedereen bij wet verplicht om zelf de bruine rat te bestrijden. Ratten kunnen immers heel wat ziekten overbrengen, kunnen schade veroorzaken, …

Tips om overlast door ratten te vermijden

Met enkele handige tips kan je vermijden dat de bruine rat zich bij jou gaat vestigen:

  • Ruim regelmatig op.
  • Stapel verpakte veevoerders op een palet, los van de muur.
  • Gebruik zo veel mogelijk harde en duurzame materialen voor het stockeren van voeder.
  • Verzamel huishoudelijk afval in goed afgesloten vuilnisbakken of containers.
  • Zorg voor een frequente afvoer van het huisvuil.
  • Vermijd lekkende kranen en leidingen en zorg dat er geen waterplasjes achterblijven.
  • Zorg ervoor dat toegangen tot gebouwen en rioleringen worden afgesloten.
  • Strooi geen kippenvoer op de grond, maar in een voerbakje en neem dit ’s avonds weg.

Als preventiemaatregelen niet volstaan, is bestrijding noodzakelijk. De bruine rat kan bestreden worden met vallen en klemmen, maar door hun schuwheid is dat erg moeilijk. Daarom wordt het gebruik van chemische middelen bij de bestrijding van de bruine rat nog toegelaten.

Verantwoord omgaan met gifstoffen

Chemische bestrijdingsmiddelen zoals rattenvergif zijn gevaarlijk voor mens en milieu, de stoffen zijn immers gemaakt om te doden. Het is dan ook belangrijk om het vergif afgeschermd te plaatsen, bijvoorbeeld in een 'rattenbak'.

Binnenshuis wordt best vergif in de vorm van graantjes gebruikt. Buiten en langs waterlopen of in riolen worden best “waterbestendige” gifblokken gebruikt. De hoeveelheid giflokaas moet goed afgemeten zijn. Het is beter om kleine hoeveelheden op verschillende plaatsen te leggen gedurende een lange periode, dan één grote hoeveelheid in één keer.

Deze producten zijn verkrijgbaar in doe-het-zelf zaken en tuincentra. De gemeente Oud-Turnhout verkoopt geen verdelgingsmiddelen.

Meer info