Psychosociale hulpverlening

Ervaar je problemen op psychisch en/of sociaal vlak, dan kan je hierover een gesprek voeren met een maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker zal samen met jou zoeken naar oplossingen en doorverwijzen naar gespecialiseerde  diensten indien nodig.

Voor wie?

Alle inwoners die psychische en/of sociale moeilijkheden ervaren. 

Kostprijs?

Deze dienstverlening is gratis.

Afhandeling?

  1. Je maakt een afspraak bij een maatschappelijk werker bij onze sociale dienst.
  2. De maatschappelijk werker voert een verkennend gesprek en zoekt samen met jou naar mogelijke oplossingen. 
  3. Als het nodig is en met jouw toestemming kan de maatschappelijk werker doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten.