Project 'Omdenken'

Project 'Omdenken' van Rurant

De huidige situatie rond wetgeving in de landbouw maakt ondernemen in het LEADER-gebied moeilijk. Het sluiten van kringlopen door samenwerking biedt mogelijkheden om te werken aan een meer klimaatrobuust bedrijfsmodel, maar vraagt tegelijkertijd een nieuwe kijk op de huidige bedrijfsvoering. Het doel: iedereen doen OMDENKEN!

Werken aan een verandering in denken en handelen is een belangrijk onderdeel van het project van Rurant. Vanuit klimaatscans en een lerend netwerk zetten ze een aantal voorbeeldcases op rond het sluiten van kringlopen via samenwerking. Hierbij focussen ze op bodem, water en (poly-)teelten. Via laagdrempelige events en vormingsmomenten brengen ze de kennis over allerhande technieken en samenwerkingsmogelijkheden op een zo laagdrempelig mogelijke manier tot bij alle landbouwers. Geleerde lessen worden door de deelnemers aan de praktijkcases gedeeld met hun collega’s. Berekende voorbeelden, concrete tips en tricks en de ervaringen van deze sterke ambassadeurs bieden tastbare handvaten aan alle boeren in het gebied.

Wil je graag meer info over het project, events en vormingsmomenten? Neem dan een kijkje op www.rurant.be