Project- en startsubsidies verenigingen

  • Projectsubsidies: Een “project” is een uitzonderlijke of experimentele culturele activiteit die een kwalitatieve meerwaarde betekent voor de vereniging of de Oud-Turnhoutse gemeenschap. Het kan daarbij gaan om activiteiten met een grotere omvang of met een grotere uitstraling, een engagerende actie, uitzonderlijke activiteiten naar aanleiding van een jubileum, enzovoort.
     
  • Startsubsidies: Nieuwe, opstartende verenigingen die in onze gemeente zijn ontstaan of er zich gevestigd hebben, kunnen in aanmerking komen voor een éénmalige startsubsidie. Startsubsidies worden toegekend aan (nieuwe) initiatieven die nog op geen enkele manier subsidies hebben ontvangen van de gemeente Oud-Turnhout.

Procedure

De aanvraag voor een projectsubsidie moet gebeuren met het aanvraagformulier, waarop duidelijk de doelstellingen, de planning en de begroting van het project staan. De aanvraag kan tot eind oktober van het voorafgaande jaar ingediend worden bij de cultuurdienst. Nadien zal het schepencollege, op advies van de cultuurraad, een subsidiebedrag toewijzen aan elk goedgekeurd project.

Verenigingen en organisaties die een aanvraag willen doen voor startsubsidies, doen dit vóór de laatste werkdag van oktober van het voorafgaande jaar met het aanvraagformulier, samen met:

  • een verslag van de voorbije werking
  • een vooruitblik op en een begroting van de toekomstige werking