Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan bevat de krijtlijnen voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente voor de volgende jaren. Het legt per gebied vast welke activiteiten er mogen plaatsvinden, waar er al dan niet mag worden gebouwd en volgens welke voorschriften.

Let op! Een structuurplan geeft GEEN bestemming aan de percelen van een gebied. Er staat dus NIET in of een bepaald stukje grond al dan niet bouwgrond is. Zulke zaken worden pas later vastgelegd in uitvoeringsplannen.

Praktisch

Ruimtelijke ordening

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout

tel.+32 (0)14 46 22 63
fax+32 (0)14 46 22 22
ruimtelijkeordening@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur